Feltarbejde - guides

  • Generelt
Vejledning om sikkerhed ved feltarbejde - gælder for alt feltarbejde - også for Troperne og Arktis!
  • Troperne
Vejledning om sikkerhed ved arbejde i Troperne - supplement til den generelle vejledning
  • Arktis

Sikkerhedsinstruks for feltarbejde i Arktis - supplement til den generelle vejledning 

Skabelon til indrapportering af interaktioner med bjørne - Hvis man har konkrete interaktioner med isbjørne bør det indrapporteres til instituttet

  • Droner

Sikkerhed ved arbejde med droner, og hvem henvender man sig til

  • Fugleinfluenza
Minimering af smitterisiko mellem vilde fugle og fjerkræbesætninger
  • Arbejde i småbåde
Vejledning om sikkerhed i småbåde (inkl. elektrofiskeri) / risikovurdering APV for både
  • Transport
Transport af farligt gods og forsendelse af kemikalier