Beredskab, alarmer, evakuering og brandøvelser

Aarhus Universitets kriseberedskab skal sikre, at universitetet bliver hurtigst muligt informeret om akutte fysiske trusler og så hurtigt som muligt får aktiveret ledelse og relevant personale til at håndtere situationen.

Sådan gør du i tilfælde af brand, ulykke eller livstruende situationer:

Følg AU's generelle instrukser:

 • Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv

 • Ring 112 og evakuer, hvis nødvendigt

 • Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17

 • Kontakt derefter nedenstående, afhængig af hvilken lokalitet, det drejer sig om


Visninger
Ildslukkere - sådan bruger du dem

Hvad kan du selv gøre?

 • Læs om AUs beredskab ved akut fysisk trussel på beredskab.au.dk og hold dig løbende opdateret.
 • Hvis du er udpeget til at have en særlig kriserolle, har du fået udleveret et actioncard, som du bør have på dig.
 • Hold øje med de alarmeringsinstrukser, som er hængt op i alle bygninger på AU. Download og print evt. flere og hæng op, hvor det er relevant.
 • Opdatér din telefonliste/kontaktliste i mobilen med relevante personers kontaktinfo.
 • Gennemgå kriseprocedurerne i din afdeling, diskutér evt. hvad kunne være en realistisk krise hos jer - se oversigt over krisescenarier
 • Informér nye kolleger om kriseberedskabet.


Evakuerings- og brandøvelser 2022

Herunder ses de seneste evakueringsøvelser. Lone Ottosen er tovholder.

 • Øvelse afholdt i Herbariet, bygning 1137 - 1. december 2021 kl.11:30
 • Øvelse afholdt i bygning 1130-1135 - 1. december 2021 kl.10:45 
 • Mangler at afholde øvelse i Biologiens Hus,  bygning 1221-1223 samt bygning 1535, 1540 og 1550

Generelt under en krise

 • VÆR BEREDT – sørg for en åben og opladet mobiltelefon
 • HUSK DIT BAGLAND – orienter dem, som kan komme til at vikariere for dig
 • OVERVEJ din påklædning til udendørs ophold
 • VED AKTION – aflys aftaler, og orienter dit bagland (arbejde og hjemme)
 • UDTAL dig alene til pressen efter aftale med pressechefen