Ledelsesgruppe

Ledelsesgruppen ved Biologi består af institutleder, viceinstitutleder, uddannelsesansvarlig, sekretariatsleder, sektionslederne og udvalgets formænd. Ledelsesgruppen koordinerer og træffer beslutninger om instituttets overordnede politikker og prioriteringer.

Institutleder

Hans Brix

Institutleder, Professor

Viceinstitutleder for uddannelse

Sekretariatsleder

Sektionsleder: Akvatisk biologi

Sektionsleder: Genetik, økologi og evolution

Sektionsleder: Mikrobiologi

Sektionsleder: Økoinformatik og biodiversitet

Sektionsleder: Zoofysiologi

Formand: Arbejdsmiljø (LAMU)

Formand: Formidlingsudvalg

Formand: Forsknings- og erhvervsudvalg

Formand: Institutforum

Formand: Ph.d.-programudvalg

Formand: Samarbejdsudvalg

Formand: Uddannelsesudvalg

Formand: Ligestillings- og trivselsudvalg