Psykisk arbejdsmiljø

Et godt psykisk arbejdsmiljø er en afgørende forudsætning for tilfredshed og trivsel på Institut for Biologi. Det er Aarhus Universitets mål at udvikle og fastholde et sundt og godt arbejdsmiljø for alle ansatte på universitetet.

 

Nedsat trivsel kan både opstå som følge af personlige kriser, som ikke direkte er arbejdsrelaterede, og det kan være skabt af et stresset arbejdsprogram og meget andet. Da arbejdsliv og privatliv hænger tæt sammen, så vil en personlig krise ofte få indflydelse på arbejdslivet. Derfor vi har valgt at favne det hele menneske i denne sammenhæng. Instituttets tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere er naturligvis ikke uddannede psykologer, men de er alle gode ”lyttere”, og de kan forhåbentlig hjælpe på vej til bedre trivsel – med eventuel henvisning til professionel rådgivning, hvis det giver mening i den enkelte situation.  

Oplever du psykisk overbelastning, stress, krænkende adfærd eller andet, som påvirker din trivsel, kan du finde hjælp og vejledning her på siden.


Tillidsrepræsentanter

Peter Funch

Lektor Institut for Biologi - Genetik, økologi og evolution

Marianne Dammand Iversen

Forskningsgruppekoordinator Institut for Datalogi

Charlotte Elisabeth Kler

Projektsekretær Institut for Ecoscience - ECOS Sekretariat Aarhus LAND

Mette L. G. Nikolajsen

Laborant Institut for Biologi - Mikrobiologi