Institutledelse

Institutledelsen består af institutleder, viceinstitutleder, uddannelsesansvarlig og sekretariatsleder. Institutlederen har på rektors og dekanens vegne det akademiske, økonomiske og personaleansvar for afdelingen. Dagligt er viceinstitutleder, uddannelsesansvarlig og sekretariatsleder ansvarlige for en række opgaver på vegne af institutlederen og er en del af institutledelsen.

Institutleder

Hans Brix

Institutleder, Professor

Viceinstitutleder for uddannelse

Sekretariatsleder