Udvalg og møder

Instituttet har en række udvalg, som alle sigter mod at koordinere aktiviteter på tværs af instituttets sektioner. Nogle er lovbestemte, mens andre arbejder i fakultetsregi, og andre udelukkende er institutnedsatte.

I menuen til venstre kan du klikke dig ind og se, hvem der er medlemmer af de enkelte udvalg. Du kan også læse om udvalgenes arbejde i kommissorier og mødereferater.