Institutforum

Formålet med institutforum er at inddrage medarbejdere og studerende i beslutninger om akademiske spørgsmål ved instituttet.

Institutlederen fastsætter størrelse, struktur og funktionsperiode. Her er der taget hensyn til instituttets størrelse, sammensætning og diversitet. Der sikres en passende repræsentation for VIP, TAP og studerende. 

På Institut for Biologi er der 5 repræsentanter for det videnskabelige personale (VIP) 1 fra hver sektion, 2 repræsentanter for det teknisk-administrative personale (TAP) og 3 repræsentanter for de studerende (1 BA, 1 KA, 1 Ph.d.).

Funktionsperioden for valgte medlemmer er 4 år fra 1. januar 2020 (for studentermedlemmer 1 år). Institutlederen er formand. Der vælges en næstformand blandt det videnskabelig personale.

Institutforummets medlemmer:

Formand

  • Professor Hans Brix - Institutleder     

Næstformand

Ledelsesrepræsentant

Videnskabelig medlemmer

TAP repræsentanter

Studenterrepræsentanter

Sekretær for udvalget