Om arbejdsmiljøorganisationen

Udvalget varetager den overordnede koordinering og planlægning af arbejdsmiljøarbejdet og sundhed på Institut for Biologi : Natural Sciences.

Arbejdsmiljøchef

Institutleder Hans Brix

Daglig arbejdsmiljøleder

Laborant Lone Ottosen

Næstformand

Laborant Susanne Nielsen

Sekretær for udvalget

Institutsekretær Louise Kruse Have

Arbejdsmiljøledere (udpegede)

Lektor Peter Funch
Gruppe 1. Genetik, Økologi og Evolution inkl. DNA-Lab

AC TAP Urs Treier
Gruppe 2. Økoinformatik og Biodiversitet inkl.Herbariet

Adjunkt Klaus Koren
Gruppe 3. Mikrobiologi og Sekretariatet

Lektor Lars Chresten Lund Hansen
Gruppe 4. Akvatisk biologi inkl. Rønbjerg og Påskehøjgård

Lektor Hans Malte
Gruppe 5. Zoofysiologi, inkl. fællesværkstederne

Arbejdsmiljørepræsentanter (medarbejdervalgte)

Laborant Trine Bech Søgaard
Gruppe 1. Genetik, Økologi og Evolution inkl. DNA-Lab

Center koordinator Anne Blach Overgaard
Gruppe 2. Økoinformatik og Biodiversitet inkl.Herbariet

Forskningsrådgiver Maria Blach Nielsen 
Gruppe 3. Sekretariatet  

Laborant Susanne Nielsen
Gruppe 3. Mikrobiologi

Laborant Inge Buss la Cour
Gruppe 4. Akvatisk biologi inkl. Rønbjerg og Påskehøjgård

Laboratorietekniker Elin Ellebæk Petersen
Gruppe 11. Zoofysiologi, inkl. fællesværkstederne

Observatør

Finmekaniker Jesper Riedel Voetman    
Aurora  

Valgte for de studerende

Rasmine Andersson Nielsen, rasmine.a.n@bio.au.dk   


Registrering af kursusbeviser

Kurser af lovpligtig karakter for vore medarbejdere, fx dronebevis, førstehjælpsbevis, dykkerbevis etc. registreres i WorkZone.

Send bevis til lkha@bio.au.dk som sørger for registrering.