Uddannelsesudvalg

Uddannelsesudvalget er ramme for en bred dialog omkring alle aspekter af uddannelse og undervisning og sikrer den fagnære udvikling af uddannelserne ved Natural Sciences.

Der kan maksimalt være 12 medlemmer og udvalget sammensættes paritetisk af fastansatte undervisere og studerende. Medlemmerne udpeges af prodekanen efter indstilling fra institutlederen. Fast medlem og formand er den uddannelsesansvarlige for biologiuddannelsen.

Det er besluttet, at der indstilles et medlem fra hver de 5 sektioner, som ikke er repræsenteret af uddannelsesansvarlig. Institut for Biologi får et fast medlem af udvalget, og BFU indstiller de 6 studenterrepræsentanter.

Der er lavet aftale omkring at Institut fra Ecoscience har et fast medlem af udvalget, således at Silkeborg og Roskilde er repræsenteret, og BFU indstiller 6 studenterrepræsentanter. Der er desuden en observatør fra den sektion som den uddannelsesansvarlige kommer fra (Akvatisk Biologi). Desuden får viceinstitutlederen, uddannelsesrådgiveren og studenterstudievejlederen for biologi hver en observatørpost i udvalget.

Udgangspunktet er, at udpegningsperioden er 3 år.

Udvalgets medlemmer pr. 1. januar 2020

Formand og uddannelsesansvarlig

Undervisere

Studenterrepræsentanter (valgt ind marts 2024)

  • Mads Dam Petersen
  • Maria Kristensen
  • Lis Katrine Holtoug Albers
  • Maja Viktoria Mikkelsen
  • Ea Marie Løfstedt 
  • Sarah Kyneb (suppleant)
  • Lærke Thrane Mikkelsen (suppleant)

Observatører

Referent