Forsknings- og erhvervsudvalget

Udvalget

Udvalget har som sin primære opgave at styrke samarbejdet med offentlige og private erhvervsvirksomheder og skabe grobund for fælles forskningsansøgninger og for nye netværk, samt at dele forskningsinfrastruktur. Formålet er også at samarbejde om uddannelser, både i form af erhvervspraktik, Erhvervs-ph.d./-Post docs og efteruddannelse af færdige kandidater.

Udvalgets medlemmer

Formand

  • Professor Angela Fago - Zoofysiologi (medlem af fakultetets Forskningsudvalg)  

Næstformand:

Videnskabelig medlemmer

Referent og mødeindkalder

Observatør