Samarbejdsudvalg (LSU)

Antallet af pladser fastsættes efter aftale med de faglige organisationer. Institutlederen er formand og har udpeget ledelsesrepræsentanter. De faglige organisationer har valgt nye repræsentanter.

De øvrige ledelsesrepræsentanter er viceinstitutlederen og sekretariatslederen.

Medlemmer af LSU

Ledelsesrepræsentanter:

Medarbejdervalgt:

HR ved behov

Sekretær for udvalget