Ligestillings- og trivselsudvalg

Udvalgets hovedopgave er at sætte fokus på ligestilling og trivsel på instituttet. Udvalget vil have fokus på alle grupper af medarbejdere på instituttet.

Ligestillings- og Trivselsudvalget på Institut for Biologi er ikke nedsat, men består af frivillige på tværs af alle faglige niveauer, 1 til 3 medlemmer fra hver sektion (akademisk personale inkl. ph.d.-studerende) og det administrative og tekniske personale. Hvis der ikke kan findes en frivillig til en bestemt sektion eller gruppe, udpeger ledelsen et medlem.

Ligestillings- og trivselsudvalgets medlemmer

Forperson:

  • Tenure track adjunkt Maya Pasgaard mapa@bio.au.dk - Økoinformatik og biodiversitet

Medlemmer:

Observatør:

Sekretær: