Tjenestebiler

Tjenestebiler ved Ny Munkegade, Institut for Biologi
Foto: Louise Kruse Have

Institut for Biologi råder over 5 tjenestebiler som kun må anvendes af ansatte i universitetets tjeneste. 2 biler er parkeret ved Ny Munkegade 114, og 3 biler er parkeret ved Ole Worms Allé 1. Al kørsel skal have et tjenesteligt formål.

Instituttets studerende kan mod ansøgning få bevilliget kørselstilladelse af institutlederen, hvis de har brug for en bil i forbindelse med studieaktiviteter - især ved indsamling af materialer til specialer, eller som hjælp ved forskningsprojekter.

Bilerne bookes gennem Outlook-kalenderen og højst en uge forinden kørsel.

HUSK at påfører projekt og aktivitets nummer når du reserverer i Outlook kalenderen og i kørebogen!

Vi henstiller til, at du reserverer en tjenestebil efter behov og kapacitet. Det betyder, at er i to personer, reserveres en stationcar og ikke en bus.

Reservation af tjenestebil for interne brugere

Interne brugere (medarbejdere og studerende fra Institut fra Biologi) foretager selv reservationen i Outlook-kalenderen. Husk at påføre mobil nr. og projekt og aktivitets nr. ved bookingen. Studerende tilføjer desuden navn på deres vejleder i bookingen. Bilerne/busserne står i Outlook-kalenderen som følger:

  • Aarhus bil Ny Munkegade BIO Octavia BJ23972
  • Aarhus bil Ny Munkegade BIO Vwbus YT4235
  • Aarhus bil Ole Worms Alle BIO Octavia AT 73213
  • Aarhus bil Ole Worms Alle BIO Octavia BT 70906
  • Aarhus bil Ole Worms Alle BIO VWbus AN32576

Takster pr. 1. januar 2013 pr. kørt km er:

  • Biler 3,00 kr.
  • Busser 4,00 kr.

Reservation af tjenestebil for eksterne brugere

Eksterne brugere må ikke selv booke biler i kalenderen, og der kan maximalt bookes én uge frem.

Eksterne brugere skal sørge for tilladelse fra eget institut/afdeling for at låne/køre institutbil, samt aflevere en kopi af deres kørekort til Institut for Biologi.

Ved reservation af bil i perioden 1. maj-31. august må der tages forbehold for reservationen af hensyn til Instituttets obligatoriske studieprogram med ekskursioner og feltkurser.

ARC: De eksterne bookingregler gælder stadig selvom prisen er intern. Husk at påfører projekt og aktivitets nr. i bookingen og i kørebogen. 

Takster pr. 1. januar 2013 pr. kørt km er:

  • Biler 4,00 kr.
  • Busser 5,50 kr.

Afhentning og aflevering

Hvis en bil/bus ikke er blevet afhentet senest en time fra starten af reservationstiden, er reservationen ikke længere gyldig.

Bilen skal afleveres i ordentlig stand på dens rette parkeringsplads. Sørg for at den er ren og ryddelig.

Aflevér bilen med minimum 1/4 fyldt benzintank.

Praktisk

Circle K-kreditkort. Hver tjenestebil har sit eget Circle K-kreditkort, der udleveres sammen med nøglen til tjenestebilen. Kortet skal anvendes ved hver påfyldning af benzin/diesel.  Koden til kortet er i nøgleskabet. Hvis der er behov for at anvende eget kreditkort/MasterCard til tankning kan udgiften efterfølgende refunderes af Institut for Biologi via RejsUd.

Kørebogen, som er placeret i handskerummet, skal udfyldes med nøjagtig beregning af antal kørte kilometer. Husk tydelig brugernavn/telefonnummer, Projekt -og aktivitets nr., formål og destination. Eksterne brugere oplyser projekt- og aktivitets nr. ved booking samt i kørebogen. Hvis oplysningerne i kørebogen viser sig at være utilstrækkelige, vil det resultere i et gebyr på 200 kr.

Sikkerhed

Kørsel i udlandet kræver en forsikring, så husk i god tid – senest 14 dage før – at kontakte Liv Askhøj Marvin eller Louise Kruse Have, som vil hjælpe med at tegne en forsikring. Ved akutte situationer (i weekender eller hvis Henriette eller Louise ikke kan træffes) – så er det tilstrækkeligt at sende en e-mail til kundecenter.erhverv@tryg.dk med oplysninger om bilens registreringsnummer, hvilke dage den er i udlandet, destinationssted samt at bilen skal være ansvarsforsikret. Endvidere oplyses EAN 5798000420045 og ordre nr. 24908-82601. Forsikringen betales af brugeren.

Registreringsattest findes bagest i kørebogen.

Sikkerhedspartner. I tilfælde af skade, kontakt Sikkerhedspartner (tlf.:70113113 - kundenummer: 87150000). Oplys kundenummer, navn og bilens registreringsnummer ved assistance. Skader på bilen/bussen skal skrives i kørebogen, og indberettes til Institut for Biologi sammen med oplysninger om, hvem der har forårsaget skaden. Kontakt Jesper Riedel Voetmann, tlf. 40763895.

Skadespolitik ved Institut for Biologi: Op til 10.000 kr. dækkes af sektionerne, og overstiger skaden dette beløb, vil instituttet dække den resterende del. Eksterne brugere dækker selv alle udgifter.

Hvis ovennævnte retningslinjer ikke overholdes, kan det udløse en bøde på 200 kr.