Parkering

Du kan oprette en parkeringstilladelse, hvis Aarhus Universitet er din primære arbejdsgiver, og din arbejdsplads er i en AU-bygning. Din parkeringstilladelse udløber automatisk, når din ansættelse, med AU som primær arbejdsgiver, ophører.

Får du besøg af en gæst, der ikke har en parkeringstilladelse til AU's Medarbejderparkering, har din gæst to parkeringsmuligheder i områderne:

  • Pladser reserveret til gæster med en tidsbegrænsning på 4 timer.
  • En gæsteparkeringstilladelse, der giver tilladelse til at parkere på AU's Medarbejderparkering.

Gæsteparkeringstilladelsen gælder fra oprettelsestidspunktet og frem til midnat samme dag.  Alle AU-medarbejdere, som har adgang til at oprette en parkeringstilladelse, kan også oprette gæsteparkeringstilladelser.

Registrér på iPads i bygning:

  • 1131-135
  • 1540 012
  • 1130-104