Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

MUS afholdes en gang om året mellem leder og ansat. Formålet med MUS er forventningsafstemning og tydelighed i mål, opgaver, trivsel, samarbejde, og faglig og personlig udvikling.

Institut for Biologi bruger den digitale platform musskema.dk - Support og vejledninger.

Læs mere om MUS på AU