Begrænset IT 18. og 19. november - Servicevindue 23/Q4

Kære medarbejder på Aarhus Universitet 

I weekenden den 18. og 19. november tager AU IT med flere en lang række af AU’s IT-systemer og eventuelt andre services kortvarigt ud af drift på grund af planlagt vedligeholdelsesarbejde. Vi beder om jeres forståelse for, at der på grund af det nødvendige vedligeholdelsesarbejde vil være visse begrænsninger i IT-driften.

Samtidig gør vi opmærksom på, at det er muligt at udføre aktiviteter på og i relation til AU, så længe AU’s IT-systemer og IT-services ikke er en forudsætning for gennemførelsen.

Du kan finde en mere detaljeret plan for arbejdet her: https://serviceinfo.au.dk/da/ServiceWindow/Details/23

Kommende servicevinduer:

  • Næste servicevindue: 3. og 4. februar 2024 
  • Fremtidige servicevinduer i 2023-2029: Serviceinfo.au.dk, under Servicevinduer. 

  

På vegne af AU IT, AU Økonomi og AU Bygninger