Begrænset IT 10 og 11 september - Servicevindue 22/Q3

I weekenden den 10. og 11 september 2022 tager AU IT med flere en lang række af AU’s IT-systemer og eventuelt andre services kortvarigt ud af drift på grund af planlagt vedligeholdelsesarbejde. Vi beder om jeres forståelse for, at der på grund af det nødvendige vedligeholdelsesarbejde vil være visse begrænsninger i IT-driften.

[Translate to Dansk:] Photo: Colourbox

Samtidig gør vi opmærksom på, at det er muligt at udføre aktiviteter på og i relation til AU, så længe AU’s IT-systemer og IT-services ikke er en forudsætning for gennemførelsen. Blandt andet vil AV-udstyret i langt de fleste tilfælde fungere lokalt hele weekenden. 

Overordnet plan for servicearbejdet: 

Kommende servicevinduer

  • Næste servicevindue: 19.-20. november 2022 
  • Fremtidige servicevinduer i 2022-2026: Serviceinfo.au.dk, under Servicevinduer. 

 

På vegne af AU IT og AU Økonomi og Bygninger