Begrænset IT 23. og 24. april 2022 - Servicevindue 22/Q2

I weekenden den 23. og 24. april 2022 tager AU IT m.fl. en lang række af AU’s IT-systemer og evt. andre services kortvarigt ud af drift pga. planlagt vedligeholdelsesarbejde.

Vi beder om jeres hjælp til at sikre, at der ikke er planlagt aktiviteter i denne weekend, hvor der er behov for adgang til IT-systemer og andre services.

I bedes derfor venligst orientere jeres respektive organisation om det planlagte servicearbejde den 23. og 24. april.

Hvis der alligevel er planlagt aktiviteter, som kræver adgang til IT-systemer og andre services i denne weekend, beder vi jer sende en mail til Serviceinfo@au.dk senest den 8. april. Så vil vi i videst muligt omfang hjælpe med at finde en løsning.

Vi gør opmærksom på, at det vil være muligt at udføre aktiviteter på og i relation til AU, så længe AU’s IT-systemer, og IT-services ikke er en forudsætning for gennemførelsen.

Blandt andet vil AV-udstyret normalt fungere lokalt hele weekenden.

 Overordnet plan for servicearbejdet:

Kommende servicevinduer:

  • Næste servicevindue: 10.-11. september 2022.
  • Fremtidige servicevinduer i 2021-2026: https://serviceinfo.au.dk, under Servicevinduer.

  På vegne af AU IT, AU Økonomi & AU Bygninger

Serviceinfo.au.dk