Assessment of the Pilot Scale MethanOX Biofilter's Performance in Methanotrophic Methane Removal from Groundwater: A Laboratory and Pilot Scale Study

Kandidateksamen: Jonas Frigaard, Mikrobiologi

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Tirsdag 28. november 2023,  kl. 13:00 - 15:00

Sted

Institut for Biologi, Ny Munkegade 114-116, bygning 1540-116

Eksaminator: Kasper Urup Kjeldsen

Censor: Professor Jeppe Lund Nielsen, Aalborg Universitet