Formidlingsudvalg

Udvalgets opgave er, at sikre koordinering af rekrutteringsaktiviteter i forhold til studerende samt rådgivning af institutledelsen i forhold til nye initiativer og udvikling af formidlingsaktiviteter generelt på instituttet.

Udvalget nedsættes af institutlederen og udpegningsperioden er 3 år.

Der er udpeget i alt 5 medlemmer blandt de videnskabelige medarbejdere, 1 fra hver sektion.

Formidlingsudvalgets medlemmer:

Formand

Videnskabelig medlemmer fra hver sektion

TAP repræsentanter

Studenterrepræsentanter

Sekretær for udvalget