Begrænset IT 19. og 20. november - Servicevindue 22/Q4

Kære medarbejder på Aarhus Universitet 

I weekenden den 19. og 20. november 2022 tager AU IT med flere en lang række af AU’s IT-systemer og andre services kortvarigt ud af drift på grund af planlagt vedligeholdelsesarbejde. Vi beder om jeres forståelse for, at der på grund af det nødvendige vedligeholdelsesarbejde vil være visse begrænsninger i IT-driften.

 Samtidig gør vi opmærksom på, at det er muligt at udføre aktiviteter på og i relation til AU, så længe AU’s IT-systemer og IT-services ikke er en forudsætning for gennemførelsen. Blandt andet vil AV-udstyret i langt de fleste tilfælde fungere lokalt hele weekenden.

Overordnet plan for servicearbejdet: 

Kommende servicevinduer

  • Næste servicevindue: 4.-5. februar 2023 
  • Fremtidige servicevinduer i 2022-2026: Serviceinfo.au.dk, under Servicevinduer. 

 På vegne af AU IT, AU Økonomi og AU Bygninger