Påvirker en øget CO2-koncentration planters fænotypiske plasticitet til temperatur? En metaanalyse

Final exam for the Master's degree: Line Dalum Krogh, Aquatic Biology

Info about event

Time

Monday 30 January 2023,  at 10:30 - 12:30

Location

Department of Biology, Ny Munkegade 114-116, building 1540-k32

Examiner: Franziska Eller

Co-examiner: Majken Pagter, Aalborg Universitet