Effekten af ændret grødeskæringspraksis på fysiske og biologiske parametre i små danske vandløb

Final exam for the Master's degree: Mathias Gjørup Kleinsøe, Aquatic Biology

Info about event

Time

Tuesday 27 September 2022,  at 11:00 - 13:00

Location

Department of Biology, Ny Munkegade 114-116, building 1540-k20

Examiner: Tenna Riis

Co-examiner: Lars Båstrup-Spohr fra Freshwater, KU